10 Zář / 2020

Revize kanalizace

Kanalizaci můžeme definovat jako síť různých druhů trubek, potrubí a dalších zařízení určených k odvádění odpadních vod jak z nemovitostí, tak i z veřejných prostranství. Samozřejmostí při údržbě této sítě je revize kanalizace.

Naše společnost působí v oblasti odpadů a kanalizace již více než 20 let. Zajišťujeme veškeré práce v této oblasti. Revize kanalizace je jednou z nich. Nabízíme Vám kvalitní práci provedenou odbornými pracovníky.

Prohlídka kanalizace kamerou

Prohlídka kanalizace může odstranit již vzniklé závady či nedostatky, ale může mít také preventivní funkci. Naše vysoce specializované a nejmodernější vybavení nám dovoluje provést kontrolu jak velkých, tak i malých profilů. Novinou je revize kanalizace kamerou. Její ukázku najdete na našich internetových stránkách.

Nezařazené